Water is van onschatbare waarde voor alles wat op de aarde leeft. Om de natuurlijke waterbronnen te beschermen en om drinkwater te krijgen moet het afvalwater eerst gezuiverd worden. Bij dit proces worden verontreinigde en schadelijke stoffen uit het water gefilterd. Het proces van afvalwaterbehandeling speelt een belangrijke rol om de best mogelijke kwaliteit van het water te bereiken. Hierbij moet rekening gehouden worden met het milieu. In dit artikel willen we graag laten zien voor welke vraagstukken afvalwaterbehandeling een oplossing is.  

Afvalwaterbehandeling voor gemeenten

Als het gaat om het stedelijk afvalwater, dan heeft de gemeente de ‘zorgplicht’ om dit in te zamelen. Met het stedelijk afvalwater wordt de combinatie bedoeld van huishoudelijk afvalwater, grondwater en hemelwater (regen). De gemeenten moeten ervoor zorgen dat er transport geregeld wordt voor dit afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Vaak geeft de gemeente invulling aan de zorgplicht door een openbaar riool aan te leggen en te beheren. Daarnaast kunnen ze ook gebruik maken van losse systemen voor waterzuivering.

Afvalwaterbehandeling voor projectontwikkelaars

Bij de inrichting van nieuwe stedelijke gebieden is vaak een projectontwikkelaar betrokken. De functie van een projectontwikkelaar is het tot stand brengen van projecten voor de vrije markt. Ze hebben ook een grote invloed op het realiseren van het watersysteem. Waar bij de gemeente duurzaamheid een grote rol speelt, zal bij projectontwikkelaars het rendement op de investeringen belangrijk zijn. De oplossingen van Copier Water zijn interessant voor projectontwikkelaars, omdat er gekeken wordt naar de kosten efficiëntie van het plan.

Afvalwaterbehandeling door Copier Water

Copier Water is een allround partner op het gebied van afvalwatervraagstukken. We zijn expert op het gebied van het inzamelen, het transporteren en het zuiveren van afvalwater. Voor elk project hebben we wel een oplossing. Voor de afvalwaterbehandeling van de gemeenten hebben we een ingenieuze VFL-techniek die toepasbaar is voor het zuiveren van afvalwater tot wel 5000 personen. Hierbij is een van de belangrijkste voordelen dat deze techniek een kleine ecologische footprint heeft ten opzichte van conventionele zuiveringen.

Voor de projectontwikkelaars zijn er compacte VFL-systemen voor het zuiveren van afvalwater. Deze kunnen gebruikt worden voor onder andere wooncomplexen, kantoren en hotels. De systemen kunnen opgezet worden tot 200 personen. De grootste voordelen van deze techniek is dat de systemen door een slimme programmering een laag energieverbruik hebben en een hoog zuiveringsrendement. Doordat de systemen qua maatvoering passen op normaal transport kan er ook een scherpe aankoopprijs geboden worden.